ELKOMA

Maziva mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
265-295
Tačka kapanja, °C, min.
260
Klasifikacija NLGI
2
Klasifikacija ISO
L-XCFHB2
Klasifikacija DIN
KPF2R-30

Elkoma je maziva mast koja je proizvedena od posebno odabranog ugušćivača i mineralnog baznog ulja sa dodatkom koloidnog grafita i odgovarajućih aditiva. Primjenjuje se za podmazivanje kontaktnih i spojnih mjesta u elektrotehnici i elektroenergetici, kao što su: spojevi energetskih sabirnica, konektori, kontakti rastavljača i kontaktera, svi elementi rastavnih i kliznih izvlačivih VN i NN postrojenja, kontaktni vodovi u elektrovuči, akumulatorske baterije i slično. Omogućava povećanje kontaktne površine smanjenjem kontaktnog otpora, smanjenje temperature kontaktnog i spojnog mjesta, zaštitu kontaktnog mjesta od vlage, korozije i oksidacije i smanjenje otpora trenja kod kliznih kontakata. Pogodna je za primjenu u opsegu temperatura od -30° do 180°C.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

0.85kg
180kg