ELKOMA

Мазива маст

Испуњава спецификације

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502

Техничке карактеристике

Радна пенетрација, mm/10
265-295
Тачка капања, °C, min.
260
Класификација NLGI
2
Класификација ISO
L-XCFHB2
Класификација DIN
KPF2R-30

Елкома је мазива маст која је произведена од посебно одабраног угушћивача и минералног базног уља са додатком колоидног графита и одговарајућих адитива. Примјењује се за подмазивање контактних и спојних мјеста у електротехници и електроенергетици, као што су: спојеви енергетских сабирница, конектори, контакти растављача и контактера, сви елементи раставних и клизних извлачивих ВН и NN постројења, контактни водови у електровучи, акумулаторске батерије и слично. Омогућава повећање контактне површине смањењем контактног отпора, смањење температуре контактног и спојног мјеста, заштиту контактног мјеста од влаге, корозије и оксидације и смањење отпора трења код клизних контаката. Погодна је за примјену у опсегу температура од -30° до 180°C.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

0.85kg
180kg