Proizvodi za industriju / Hidraulična ulja

HIDRAULIČNO ULJE HLPD ISO VG 15

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/4 (HM)
DIN 51524/2 (HLPD)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO VG 32)
P-69 (ISO VG 68)
P-70 (ISO VG 46)

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
13.5 - 16.5
Indeks viskoznosti, min.
100
Tačka tečenja, max., °C
-27
Tačka paljenja, min., °C
200

Hidraulična ulja HLPD predstavljaju višenamjenska hidraulična ulja koja posjeduju izuzetna deterdžentna svojstva. Primjenom ovih ulja sprečava se stvaranje taloga i lakova na osjetljivim mjestima hidrauličnih sistema, alatnih i drugih mašina.

Primjenu nalaze kod modernih alatnih mašina koje imaju visoko razvijene sisteme upravljanja i regulacije, rade sa regulacionim ventilima i osjetljivim električno-hidrauličnim servo uređajima koji moraju biti zaštićeni finim filterima radi sprečavanja mogućih oštećenja. Posjeduju odličnu oksidacionu, termičku i hemijsku stabilnost, dobru filtrabilnost, odlična antikoroziona i antihabajuća svojstva.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L