HIDRAULIČNO ULJE HLPD ISO VG 15

Минерално уље

Испуњава спецификације

ISO 6743/4 (HM)
DIN 51524/2 (HLPD)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO VG 32)
P-69 (ISO VG 68)
P-70 (ISO VG 46)

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
13.5 - 16.5
Индекс вискозности, min.
100
Тачка течења, max., °C
-27
Тачка паљења, min., °C
200

Хидраулична уља ХЛПД представљају вишенамјенска хидраулична уља која посједују изузетна детерџентна својства. Примјеном ових уља спречава се стварање талога и лакова на осјетљивим мјестима хидрауличних система, алатних и других машина.

Примјену налазе код модерних алатних машина које имају високо развијене системе управљања и регулације, раде са регулационим вентилима и осјетљивим електрично-хидрауличним серво уређајима који морају бити заштићени финим филтерима ради спречавања могућих оштећења. Посједују одличну оксидациону, термичку и хемијску стабилност, добру филтрабилност, одлична антикорозиона и антихабајућа својства.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L