Proizvodi za industriju / Ostali proizvodi

PREVENT A

Vodorastvorno sredstvo

Ispunjava specifikacije

IS M.3.05.001

Prevent A je sredstvo koje služi za čišćenje i dezinfekciju sistema sa emulzijama i rastvorima za obradu metala. Prevent A se može dodavati u centralne ili pojedinačne sisteme prije ispuštanja korištenog sredstva. U zavisnosti od zagađenosti emulzije/rastvora i sistema dodaje se u radnu emulziju/rastvor u koncentraciji od 1-1,5 % najmanje 6 sati prije zamjene. Nakon dodavanja Preventa A, neophodno je pustiti sistem da cirkuliše i zatim ispustiti.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L