Производи за индустрију / Остали производи

PREVENT A

Водорастворно средство

Испуњава спецификације

IS M.3.05.001

Prevent А је средство које служи за чишћење и дезинфекцију система са емулзијама и растворима за обраду метала. Prevent А се може додавати у централне или појединачне системе прије испуштања кориштеног средства. У зависности од загађености емулзије/раствора и система додаје се у радну емулзију/раствор у концентрацији од 1-1,5 % најмање 6 сати прије замјене. Након додавања Preventa А, неопходно је пустити систем да циркулише и затим испустити.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L