UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

Specijalna tečnost

Višenamjensko sredstvo za čišćenje sa višestrukim djelovanjem koje prodire kroz sve slojeve prašine, masnoće i prljavštine. Uklanja prljavštinu i mrlje sa gotovo svih površina, zadržava prirodnu boju površine i ostavlja osvježavajući miris.

Uputstvo: Provjerite da li je površina koja se čisti hladna. Testirajte proizvod na nevidljivom mjestu prije upotrebe. Razrijedite u vodi u omjeru 1:5 - 1:10, zavisno od nivoa zamašćenja. Raspršivačem nanesite proizvod na površinu koja se treba očistiti. Sačekajte nekoliko sekundi. Otopljenu prljavštinu uklonite krpom. Za tvrdokornu prljavštinu možete koristiti mekanu četku radi boljeg prodiranja proizvoda, efikasnijeg i bržeg čišćenja.

Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje: naznačen na pakovanju.

Opasnost: Sadrži: Etoksilovani masni alkohol, Sulfonska kiselina, C14-17-sek-alkan, natrijumove soli; 2-propilheptanol etoksilat. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Čuvati van dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPIJE NA KOŽU (ili kosu): hitno skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/ljekara. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim propisima.

Sastav: 15-<30% anjonski surfaktanti, <5% nejonski surfaktanti, konzervans (Bronopol, reaction mass of 5-chloro-2-methyl--2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), miris (Hexyl cinnamal).

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

1L