BIO MAST 2

Мазива маст

Испуњава спецификације

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502
NLGI 000, 000G, 2

Техничке карактеристике

Радна пенетрација, mm/10
445-475
Класификација NLGI
000
Класификација ISO
L-XCAHB000
Класификација DIN
KEF000E-30

Биоразградиве мазиве масти произведене су на бази природних и синтетских естара и адитива који задовољавају најновије еколошке захтјеве који се односе не само на биоразградивост, већ и употребу сировина произведених од обновљивих извора.

Био маст 2 - Примјењује се за подмазивање механизације и свих осталих мјеста гд‌је мазиво директно долази у додир са околином и гд‌је постоји могућност да се мазиво расипа по тлу.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

180kg
18kg