Производи за индустрију / Остали производи

ULJE ZA OPLATE UP-15

Минерално уље

Испуњава спецификације

ISO 3448

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
13.5-15.5
Тачка паљења, min., °C
180
Тачка течења, max., °C
-15

Уље за оплате је веома квалитетно уље које садржи адитиве за побољшање приоњивости. Примјењује се као средство за премазивање челичних, дрвених и сличних оплата (калупа) код производње бетона. Уље за оплате обезбјеђује лако одвајање бетона од оплате при чему бетонске површине остају глатке.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L