CIRKULACIONO ULJE M ISO VG :68

Минерално уље

Испуњава спецификације

DIN 51524/1
ISO 6743/6 CKB
ISO 6743/4 (HL)
ISO 11158

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
61,2-74,8
Тачка паљења, min., °C
240
Тачка течења, max., °C
-12

Циркулациона уља М користе се у циркулационим системима за подмазивање клизних лежајева било да се подмазују у уљним купкама или уљном маглом, као и зупчастих преносника код којих се не захтијевају уља са антихабајућим и ЕП својствима. Циркулациона уља нижих вискозних градација намијењена су за подмазивање брзоходних вретена, прецизних брусилица и вретена у текстилној индустрији. Уља виших вискозних градација користе се за подмазивање цилиндара парних машина и за циркулационе системе средње оптерећених зупчастих преносника и лежајева при средње повишеним температурама гд‌је се не захтијевају уља са ЕП својствима.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L