HIDRAULIČNI FLUID HFC 46

Хидраулични флуид

Испуњава спецификације

ISO 6743-4
ISO-L-HFC
ISO 12922 HFC
VDMA 24317 HFC
DIN 51502

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
41,4-50,6
Тачка течења, max., °C
-35

Хидраулични флуид ХФЦ-46 је синтетички хидраулични флуид на бази полигликола, воде и пакета адитива. Користи се у хидрауличним системима код којих се захтијева примјена незапаљивих водорастворних флуида.

Примјењује се у метало-прерађивачкој индустрији, рудницима, жељезарама, ливницама и осталим мјестима гд‌је је неопходна незапаљивост флуида.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L