HIDRAULIČNI FLUID HFD-U 46

Хидраулични флуид

Испуњава спецификације

ISO 6743/4 HFD-U
ISO 12922 HFD-U
DIN 51502

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
41,4-50,6
Тачка течења, max., °C
-33
Тачка паљења, min., °C
280

Хидраулични флуид ХФД-У 46 је незапаљиви хидраулични флуид на бази биоразградивог синтетичког естра и пакета адитива.

Користи се у хидрауличним системима код којих се захтијева примјена незапаљивих хидрауличних течности.

Примјењује се у жељезарама, металопрерађивачкој индустрији, ливницама, рудницима и осталим мјестима гд‌је је неопходна незапаљивост флуида.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L