Производи за индустрију / Остали производи

HIDROLUBE HPM-S

Синтетички хидраулични флуид

Испуњава спецификације

ISO 6743/4 HFAS

Техничке карактеристике

Спољњи изглед емулзије
бистар
Корозивност 5% емулзије
0
pH вриједност 5% емулзије
8,5-9,5

Хидролубе ХПМ-С је флуид произведен од синтетских компоненти, воде, бактерицида и фунгицида. Хидролубе ХПМ-С примјењује се као хидраулични медиј за пренос снаге у системима који користе водени раствор, као што су подграде при јамској експлоатацији угља. Зависно од услова експлоатације, водени раствор се припрема у концентрацији од 3-5 %.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L