Производи за индустрију / Компресорска уља

KOMPRIMOL VK ISO VG: 46

Минерално компресорско уље

Испуњава спецификације

ISO 6743-3
VICKERS V 104 C, “TRUDBENIK” Doboj
ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)
DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
41.54 - 50.6
Индекс вискозности, min.
110
Тачка течења, max., °C
240
Тачка паљења, min., °C
-24

Компримол ВК је веома квалитетно компресорско уље које обезбјеђује добру заштиту опреме и примјену у веома тешким условима рада. Намијењено је за подмазивање вијчаних ваздушних компресора у широком подручју температура, оптерећења и брзина. Ово уље садржи антихабајуће безпепелне адитиве који обезбјеђују максималну заштиту од хабања, корозије и чистоћу виталних дијелова компресора. Добра способност издвајања воде смањује могућност формирања муља у кућиштима радилица и цријевима за испуштање.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L