Производи за индустрију / Уља за обраду метала

MOLUB HF

Минерално уље за обраду метала

Испуњава спецификације

ISO 6743/7
ISO L-MHE
ISO/TS 12927

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
4.0-5.0
Тачка паљења, min., °C
100
Корозоија на, Cu, 3h, 100°C
1b

Мolub HF је неактивно уље које се користи код завршних обрада хоновања, финиша и суперфиниша. Примјењује се код завршних обрада свих материјала, изузев алуминијума и његових легура. Због ниске вискозности посједује добру моћ испирања и одвођења развијене топлоте. Посједује изузетну моћ подмазивања.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L