Производи за индустрију / Уља за обраду метала

MOLUB HK

Минерално уље за обраду метала

Испуњава спецификације

ISO 6743/7
ISO L-MHE
ISO/TS 12927

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
70-100
Тачка паљења, min., °C
200
Корозоија на, Cu, 3h, 100°C
1b

Мolub HK је неактивно уље које се користи за тешке операције као што је хладно ковање, и за лаке операције хладних деформација и просијецање свих врста челика. Изабрани пакет адитива обезбјеђује подношење екстремно високих притисака уз добру обраду. Не д‌јелује агресивно на обојене метале тако да се може користити за теже операције обраде бакра и његових легура. Обезбјеђује добро хлађење и подмазивање чиме се продужава вијек трајања алата.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L