Производи за индустрију / Уља за обраду метала

MOLUB VP

Минерално уље за обраду метала

Испуњава спецификације

ISO 6743/7
L - MHF
ISO/TS 12927

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
28-33
Тачка паљења, min., °C
180
Корозоија на, Cu, 3h, 100°C
4c

MOLUB VP и MOLUB HP су веома ефикасна уља за расхладно подмазивање при механичкој обради метала код које се јављају услови граничног подмазивања. Примјеном ових уља постиже се добро хлађење, а уједно се онемогућава сваривање и стварање наслага на оштрицама алата, чиме се продужава његов вијек трајања. Ова уља се користе за расхладно подмазивање код вертикалног (ВП), односно хоризонталног (ХП) провлачења свих врста челика, урезивања и нарезивања навоја, те бушења слијепих рупа. Агресивна су према бакру и његовим легурама.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L