MOLUBE CS ISO VG : 100

Минерално уље

Испуњава спецификације

DIN 51506
ISO 6743/4 (HL)
Morgan Construction Company

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
90-110
Тачка паљења, min., °C
250
Тачка течења, max., °C
-12

Циркулациона уља Молубе ЦС служе за подмазивање индустријских система који раде у условима повећане присутности воде. Посебно се препоручују за подмазивање Моргоил и Демаг лежајева, ваљаоничних станова, редуктора, центрифугалних пумпи, ваздушних компресора и сличних уређаја. Претежно се примјењују у великим системима подмазивања и то прије свега у ваљаоницама и индустрији папира. Посједују одлична деемулзиона својства, добру оксидациону и термичку стабилност. Пружају добру заштиту од корозије. Посједују одлична својства издвајања ваздуха.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L