Производи за индустрију / Остали производи

PREVENT B

Водорастворно средство

Испуњава спецификације

IS M.3.05.002

Prevent B је средство које служи као комбиновани бактерицид и фунгицид у средствима за обраду метала. Prevent B се може користити код централних и појединачних система. У зависности од загађености емулзије/раствора и система додаје се у концентрацији од 0,15-0,2%.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L