Производи за индустрију / Уља за обраду метала

SINTASOL BS

Водорастворно средство

Испуњава спецификације

ISO 6743/7
ISO L-MAF

Техничке карактеристике

pH вриједност 3% раствора
8.5-9.5
Корозивност 3% раствора
0
Спољњи изглед раствора
провидан

Sintasol BS је полусинтетско биостабилно емулгујуће средство које са водом прави стабилну полупровидну емулзију која се користи за различите операције обраде метала. Sintasol BS ради свог специфичног састава има широко подручје примјене. Са водом даје емулзију која обезбјеђује ефикасно хлађење и подмазивање код операција обраде метала. У зависности од операције обраде метала одређује се и концентрација емулзије. У концентрацијама од 3,5-5% користи се за операције брушења, стругања и глодања. У концентрацијама од 7-10% користи се код операција провлачења и урезивања навоја.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L