Производи за индустрију / Уља за обраду метала

TERMOL S 100

Минерално уље за обраду метала

Испуњава спецификације

ISO 6743-14
L-UHC

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
90-110
Тачка паљења, min., °C
240

Термол С је уље које се користи за каљење метала. Добија се од високо рафинисаних минералних уља и специјално изабраног пакета адитива. Производи се у неколико ИСО вискозних градација: 15, 32, 68, 100, 220.

Термол С-100 примјењује се за каљење легираних алатних и конструкционих челика на највишим температурама, нарочито у аутомобилској индустрији.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L