Производи за индустрију / Остали производи

TESTEROL BIO

Минерално уље

Испуњава спецификације

ISO 6743-1 (L-AC)
CEC-L-33-T-82

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
55.0 - 65.0
Индекс вискозности, min.
200
Тачка течења, max., °C
-27
Тачка паљења, min., °C
250

Тестерол Био је еколошки погодно, потпуно биолошки разградиво уље за подмазивање ланаца моторних тестера.

Формулисано је на бази изузетно стабилних естерских уља. Одликује се добрим перформансним карактеристикама и добром биоразградивошћу. Намијењено је за подмазивање свих типова моторних тестера.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
1L
200L
4L