Производи за индустрију / Остали производи

ULJE ZA KALUPE ISO VG: 150

Минерално уље

Испуњава спецификације

ISO 3448

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
135-170
Тачка паљења, min., °C
240
Тачка течења, max., °C
-9

Уље за калупе добија се од солвентног базног уља и адитива за побољшање прионљивости. Користи се као средство за подмазивање калупа за производњу гас бетона (сипорекса) и сличних производа. Уље посједује веома изражену способност пријањања и добро раздвајање гас бетона (сипорекса) од калупа.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L