TURBINSKO ULJE ISO VG 100

Минерално турбинско уље

Испуњава спецификације

ISO 8068
DIN 51515 dio 1
BS 489
Simens TLV 9013
BS 489
Alstom HTGD 90117

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
90-110
Индекс вискозности, min.
90
Тачка паљења, min., °C
240
Тачка течења, max., °C
-6

Турбинско уље је уље врхунског квалитета формулисано на бази хидрокрекованих базних уља повећане оксидационе стабилности и пакета адитива против хабања и корозије. Примјењује се за подмазивање и хлађење лежајева и зупчастих преносника парних, водених и гасних турбина код којих се захтијева квалитетни ниво назначен у наведеним спецификацијама. Ова уља обезбјеђују адекватно заптивање, што доприноси поузданом раду контролног и регулационог система. Производи се у вискозитетним градацијама: 32, 46, 68 и 100.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L